Co nabízíme

Odbornost

Pozemní, vodohospodářské, inženýrské a dopravní stavby

Komplexní služby

Inženýrská činnost, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, příprava, realizace a koordinace staveb

Nadstandardní přístup

Vstřícnost, empatie, osobní přístup a osobní zodpovědnost je u nás samozřejmostí

Kvalita a osobní zodpovědnost

Na přední místo kromě stavebních odborností klademe i vstřícnost, empatii, osobní přístup a osobní zodpovědnost. Naším základním mottem je dobře odvedená práce a spokojenost zákazníka.

Zkušenosti a široká spolupráce

Stojí za námi mnoho let práce a zkušeností při přípravě, vedení i realizaci staveb pro soukromé investory, ale i organizace státní správy a obecní úřady.

Odbornost

 • Stavby bytové, občanské, inženýrské, komerční (obchodní centra, průmyslové haly)
 • Dopravní (komunikace, velké parkovací plochy)
 • Technologické celky typu čistíren odpadních vod, trafostanic (vč. fotovoltaiky), výměníkových stanic apod.

Naše služby

Vedení a koordinace staveb

Vedení a koordinace staveb

Třebaže neprovádíme výstavbu vlastními pracovníky, jsme schopni zajistit odborné vedení stavby podle potřeb a požadavků investora / stavebníka.

U větších staveb zajišťujeme formou projektového manažera koordinaci subdodavatelů jednotlivých činností, příp. oborů podle harmonogramu dodaného stavebníkem, případně zpracujeme harmonogram vlastní.

Kromě vlastního odborného vedení stavby provádíme i činnosti k finančnímu zabezpečení staveb (finanční manažer) a činností pro následný provoz staveb – objektů.

Výkon technického dozoru stavebníka

Výkon technického dozoru stavebníka

Ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) provádíme technický dozor stavebníka (TDS).

Stavební dozor v našem pojetí není jen kontrolorem dodržování harmonogramu a technologických postupů, ale je hlavně partnerem investorovi / stavebníkovi, v případě potřeby i rádcem.

Ze zkušenosti víme, že řádně prováděný technický dozor je zárukou vysoké kvality konečného díla a že ve výsledku i často přináší finanční úspory investorovi.

Činnost koordinátora BOZP

Činnost koordinátora BOZP

Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vykonáváme činnost koordinátora BOZP na stavbách.

Mezi hlavní úkoly koordinátora BOZP patří informace investorovi / stavebníkovi, kdy a za jakých podmínek musí na stavbě koordinátor BOZP působit.

Dalším úkolem je vypracování plánu BOZP již ve stadiu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně jeho aktualizace v průběhu realizace stavby, seznámení subdodavatelů s plánem BOZP, jeho vyhodnocování a případně přijímání opatření.

Nevíte si rady? Budeme s vámi rádi spolupracovat.

Kontaktujte nás!

Významné zrealizované zakázky

Retail park Poděbradská
Retail Park Poděbradská
Praha

64.900.000,-Kč + DPH

červen 2017 – červen 2018
McDonalds
Mc Donald´s
Praha

24.300.000,-Kč + DPH

srpen – prosinec 2018
Hasičská zbrojnice Hrdějovice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Hrdějovice

19.094.384,-Kč + DPH

březen 2018 – prosinec 2018

Kontakt

SAFIM s.r.o. SAFIM s.r.o.
 • Jednatel společnosti: Ing. Karel Šafrata
 • IČ: 049 26 676
 • DIČ: CZ04926676
 • Sídlo společnosti:
  K Hájovně 772, 370 06 Srubec
 • Email: info@safim-cb.cz
 • Telefon: +420 603 803 396

Odesláním formuláře bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou v nutném rozsahu zpracovány pro účely vyřízení daného požadavku.